VOODOO FLOSS BAND: LIIKETTÄ NIVELIIN! (Vieraskynä fysioterapeutti Samu Kauppila)

Kompressio on nykypäivän urheilukulttuurin trendikkäimpiä sanoja. Muunmuassa kirjavat kompressiovaatteet säärissä ja alusasuissa ovat jo tuttuja kaikille, jotka tämän päivän hektisessä maailmassa neljän seinän sisältä ulos uskaltautuvat. Hyökyaaltomaista suosiota nauttivilla kompressiotuotteilla alkaa olla paikkansa tämän päivän urheilussa, ja onpa niiden hyödyistä jo paikoitellen tarjolla melko jämäkkääkin tutkittua näyttöä. Olisiko kompressiolla kuitenkin annettavaa vielä toisessakin ulottuvuudessa? Mitä jos lyötäisiin tämä kompressio vielä pykälää seuraavalle tasolle?

Voodoo-h1

(Kuvat: Rogue Fitness)

Aion kertoa nyt Suomessa vielä suurelle yleisölle vieraammasta kuntoutuksen keinosta, puristusnauha floss band:ista. Floss Band, koko nimeltään ’voodoo floss band’ (erittäin vapaa suomennos: voodoohammaslankaside), on ammennettu kehonhuollon maailmaan Pohjois-Amerikassa CrossFit-urheilulajiin ensisijassa suunniteltuna. Floss band on useimmiten kumista valmistettu elastinen, pyörän sisäkumia muistuttava nauha. Sitä on käytetty hyvin tuloksin mm. nivelen liikkuvuutta lisäävänä ja lihasjännitetuntemuksia vähentävänä, sekä fyysisestä rasituksesta palautumista edistävänä työkaluna.

Voodoo-floss-band-1 1
(Kuva: Rogue Fitness)

Nauhan perusajatus on tulla sidotuksi lihasrungon päälle tai nivelen ympärille (sidottuna sydäntä kohti) moninkertaisesti perinteisiä kompressiotuotteita napakammalla puristuksella, jopa tilapäistä verettömyyttä vaikutusalueella luoden. Tämän jälkeen suoritetaan useimmiten liikkeitä, jonka kautta puristusvaikutuksen alla olevat rakenteet, kuten lihakset, jänteet, hermot ja nivelet päätyvät työskentelemään normaalista melkoisesti poikkeavan rasituksen alaisina.

On ironista, että keksintö on saanut mystisen tehokkuutensa kautta nimensä afrikkalais-karibialaisesta näkymättömiin henkiin pohjautuvasta uskonnosta, vaikka puristusnauhahoidon mahdollisia vaikutusmekanismeja voidaan ajatella löytyvän ihmisen fysiologiasta useitakin. (Tässä vaiheessa on syytä varoittaa; Tekstissäni on tästä eteenpäin jonkin verran ns. ammattijargonia tieteellisten vaikutusten puimiseksi, joten mikäli fysiologiatietämyksesi & vireystilasi ei ole sitä terävintä kärkeä, suosittelen loikkaamaan muutaman kappaleen eteenpäin esim. artikkelin lopussa nähtävien videoiden kimppuun.)

Elbow-pain
(Kuva: Physioclinic.sg)

Pidän oikeaoppisen kompressioharjoittelun tärkeimpänä vaikuttavana tekijänä niiden suuntautumista sidekudoskalvojen väliseen liikkuvuuteen. Näitä kalvoja, joita tuttavallisemmin faskioiksi kutsutaan, sijaitsee ihmisessä kaikkialla paketoiden ihmiskehossa mm. lihakset, sisäelimet ja lopulta koko ihmisen kompaktiksi kokonaisuudeksi. Toisiinsa nähden päällekkäin lepäävien kollageenisten faskioiden välinen liike (viskoelastisuus) voi häiriintyä mm. epäsuotuisien liikemallien ja vammojen seurauksesta, jolloin normaalisti periksi antava faskioiden välinen hyaluronihappo muuttuu sitkoisaksi ja kalvot liimautuvat kiinnikkeisinä toisiinsa. Faskioiden runsaisiin hermopäätteisiin tämä vaikuttaa niin, että jo tavallisissa arkisissa liikkeissä voi ilmetä kipua, paineen tunnetta tai liikerajoituksia. Mainittuihin faskioiden sitkoisuusominaisuuksiin voidaan tutkimusten mukaan vaikuttaa mm. kompressiolla. Kudoksissa liikettä ja ulkoisia reaktioita aistivia ja välittäviä mekanoreseptoreja on faskioissa erityisen paljon, ja kyseisistä reseptoreista valtaosa reagoi jossain muodossa juurikin paineeseen. Näin ollen esimerkiksi ’’flossattuun’’ niveleen olisi mahdollista kehittyä hoidon jälkeen tilapäisesti tietoisempi ja herkempi tila, joka osaltaan ohjaa kehoa korjaamaan paremman liikkeen kautta itse itseään.Floss bandien tehokkuustekijöitä on perusteltu myös mm. hermojen liukumisen edistymisenä, aineenvaihdunnan kiihdyttämisellä, sekä niveleen käytettynä nivelpintojen parempana kohdistumisena suhteessa toisiinsa liikkeen aikana, mikä toimisi joidenkin lähteiden mukaan motorista kontrollia lisäten. Tämän lisäksi verenkierron kompressiosta vapautumisen jälkeen on nähty tutkimuksissa huomattavan pitkään jatkuvaa verenkierron vilkastumista puristuksen vaikutuksen alaisella alueella, jonka perusteella tällaisen välineen käytöllä voisi myös mahdollisesti ravita heikommalle aineenvaihdunnalle joutuneita kudoksia. Nauhan käytössä on myös nähty tapauksia, joissa vammautunutta ja liikerajoitteista/kivuliasta niveltä on kompressiossa saatu vietyä kivuttomasti huomattavasti laajempiin liikkeisiin.

Kaikkien mainospuheiden takana en itse vielä uskalla seisoa, mutta puristusnauhan vaikutusmahdollisuuksien ollessa spekulatiivisestikin näin laajoja, on sille järkevää antaa tilaisuus.

Lebron Knee-injury-sports
(Kuva: NBC News)

Lihasvoimaharjoittelussa puristusnauhaa käytetään toistaiseksi vielä vähemmän, vaikka jonkinlaisia variaatioita tällaisesta on esim. voimannostopiireissä vuosien varrella kyllä tavattu. Aiemmin on tutkittu, että yhdistetty verenkierron tukkiva kompressio & harjoittelu voi lisätä lihaksiston adaptaatiokykyä harjoittelujaksolla, sekä lisätä lihaksen välitöntä kasvuhormonipitoisuutta suhteessa ilman kompressiota tehtyyn harjoitteluun. Verenkiertoa estävään kompressioon yhdistetyn matalatehoisen harjoittelun on myös huomattu lisäävän lihasvoimaa hieman samansuuntaisesti, kuin ilman verenkierron estoja suoritetun korkeatehoisen harjoittelun. Tämän voisi ajatella selkokielellä niin, että puristusnauhan avulla suoritettu treeni on lihaksille kuin korkean paikan leiri ilman, että tarvitsee sitä varten varata matkaa Alpeille. On mahdollista, että nauha tulisi mullistamaan jonkin verran myös huippu-urheilijoiden arkista tekemistä tulevaisuudessa.

Kaikille nauha ei toki sovellu, ja esimerkiksi sydän – ja verenkiertoelimistön sairauksissa vahvaa kompressiota tulee käyttää erittäin harkiten. Tämän lisäksi liikkuvuusharjoittelun yleiset esteet, kuten hoitoalueen lihasrepeämät ja ihorikot voivat estää nauhan käytön. Puristusnauhan on joka tapauksessa mainittu olevan oikeaoppisessa käytössä huomattavasti turvallisempi, kuin mitä käyttäjä saattaisi ensikokemukselta tuntea.Tutkimme opinnäytetyössämme reilu vuosi takaperin puristusnauhaharjoittelua nilkalle futarien käytössä. Oheisesta linkistä voit tutustua lisää itse välineeseen, sekä saamiimme tuloksiin. Ohessa myös pari nauhan käyttöä mukavasti demonstroivaa videota nauhan ''kehittäjältä'' Kelly Starrettilta.

(Voodoo Floss Band jalkapalloilijoiden alaraajojen mobilisaatiokeinona. Kauppila Samu; Jääskeläinen Juho; Knuuttila Otso) http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016122021279
Patellofemoraalisen kivun Floss Band – käsittely: https://www.youtube.com/watch?v=-RYMV0salw8
Nilkan Floss Band – käsittely: https://www.youtube.com/watch?v=drTxhTcvLgU

Nettisivuiltamme voit varata ajan vastaanotolleni, ja katsotaan yhdessä turvallisesti, voisiko tästä olla sinulle apua!

Samu Kauppila
Fysioterapeutti
Pasilan Fysioterapia Oy
sambakauppila@gmail.com
0405106579