Kasvavien nuorten urheilijoiden jalat!

Jalan toimintahäiriöt ja virheasennot ovat yllättävän yleisiä. Tutkimusten mukaan jopa 70 % ihmisistä omistaa jalat, jotka aiheuttavat erilaisia ongelmia yksilöllisesti päästä varpaisiin. Nämä ongelmat ovat usein peräisin jo kasvuiästä, jonka takia kasvavan nuoren askeltamiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Havaitsemalla ongelmat ajoissa voidaan mahdollisia virheitä ehkäistä tai jopa poistaa kokonaan.

Urheilijoilla toimintahäiriöt merkitsevät altistumista rasitusperäisille vammoille, alentunutta voimatuottoa alaraajassa juostessa ponnistaessa jne. Kaikki  voimat ja momentit, jotka poikkeavat optimaalisesta kuormituksesta ja lineaarisesta liikkeestä verrattuna normaali biomekaniikkaan , aiheuttavat epänormaalia rasitusta niveliin, lihaksiin ja jänteisiin alentaen suorituskykyä.  Virhetoiminnot aiheuttavat myös lisääntyvää resultanttivoimaa, joka on usein jarruttava tekijä esim. juoksussa. Resultantti eli jarruttavat voimat voivat suuntautua myös sivulle.
Jalkakuvat

Urheilijalle jalan toiminnan ongelmilla on merkitystä voimatuoton pienentymisenä, nopeuden  vähentymisenä ja vammojen uusiutumisena. Vaikka voimaharjoitus tuottaisi yhä parempia ja nopeampia voimia, voi nilkka- jalkaterän toiminta aiheuttaa saavutetun  voiman vähentymisen absorboimalla sitä kontaktissa.  

Tilanne on sama, jos urheilija yrittää ponnistaa pehmeältä alustalta esim. patjalta tai pehmeältä hiekalta. Elimistö ja alaraajan mekanismit kuitenkin yrittävät kompensoida syntynyttä tilannetta tasapainon säilyttämiseksi.
Rantalentopallo

Liikekineettinen ketju tarkoittaa nivelten muodostamaa toimintaketjua, jossa jokainen nivelen liike vaikuttaa seuraavan nivelen liikkeeseen.  Keho voi oppia virheellisen liikemallin, jonka poisoppiminen voi olla erittäin vaikeaa. Urheilijalla se voi johtaa virheelliseen tekniikkaan ja aiheuttaa siksi  rasitusperäisiä ongelmia. Erityisesti kasvuiässä olevalle urheilijalle nämä ongelmat voivat olla kohtalokkaita ja näkyä myös urheilu-uran jälkeen.
Kineettinen ketju

Biomekaniikkaa tieteenalana on tutkittu verrattain vähän , mutta uusimmat tutkimukset tuovat selkeästi esiin jalan ja alaraajan heikon tai virheellisen toiminnan yhteyden rasitusvammoille ja alentuneeseen suorituskykyyn.

Ylipronaatio

Parhaimmillaan korjattu tilanne on parantanut esim. ponnistuksen tehoa jopa 15 %. Kokemuksesta voidaan todeta, että  suorituskykyä on voitu parantaa ja rasitusperäisiä vaivoja on voitu estää yhdistämällä korkea valmennuksellinen tietämys erikoistuneiden fysioterapeuttien biomekaaniseen tietämykseen ja patomekanismeihin. Askelklinikoiden fysioterapeutit ovat erikoiskoulutettuja ja kokeneita biomekaniikan asiantuntijoita Suomessa.