Fysioterapia

Fysio­terapia on hoitomuoto, jossa käytämme asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan ohjausta, neuvontaa, liike- ja liikunta­hoitoja, manuaalista sekä fysikaalista hoitoa.

Kohde­ryhmänä ovat kaikki ihmiset, joilla syystä tai toisesta on lääke­tieteellinen tai toimin­nallinen haitta, joka häiritsee ja vaikeuttaa päivittäistä elämää. Psykofyysinen lähestymistapa taustalla!